Lid worden

Om lid te kunnen worden, kunt u zich inschrijven via onze website: senioren vanaf 18 jaar of als junior/jeugdlidr/jeugdlid.

Daniëlle van Triest
P/a Emmalaan 13
7316 EC APELDOORN
Telefoon 0651-665611.
E-mail

* Contributie
In maart vindt de automatische incasso plaats. Toetredende nieuwe leden, dienen éénmalig een inschrijfgeld van € 25,= te voldoen.

Senioren (vanaf 18 jaar) € 160,00
Blessureleden € 50,00
Buitenleden en studenten € 90,00
Donateurs € 50,00

Competitie jeugdlid¹ € 40,00

Tenniskids (0 t/m 7 jaar ) € 25,00 voor het eerste tennisjaar
Tenniskids (0 t/m 7 jaar) erop volgende jaren € 40,00 
Junioren (8 t/m 17 jaar) € 90,00


Inschrijfgeld (vanaf 11 jaar) € 25,00
Borg bardienst nieuwe leden (vanaf 18 jaar € 25,00

¹ Een competitie jeugdlid heeft zijn/haar hoofd lidmaatschap bij een andere vereniging en is daarnaast ook lid bij Quick. Een competitiejeugdlid maakt deel uit van een jeugd competitie team en speelt alleen gedurende de competitie (inclusief eventuele competitietrainingen) op het park van Quick. Het genoemde bedrag is inclusief competitiekleding en eventuele competitiegelden.

Banknummer penningmeester: NL07INGB0002962565 tnv Penningmeester ALTV Quick te Apeldoorn

* Bardiensten-waarborgsom
Naast het contributiebedrag Senioren dient een bedrag van € 25,= voldaan te worden als waarborgsom voor de bardiensten. Dit bedrag wordt volgend clubjaar in mindering gebracht op de alsdan wederom te betalen waarborgsom indien in het lopende jaar minimaal 3 bardiensten zijn verricht. Zijn de bardiensten niet verricht, dan wordt  € 40,= boete geïncasseerd. Zie Bardiensten. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt deze € 25,=, mits jaarlijks aan de bardienstverplichting is voldaan, terugbetaald.

ALTV Quick is aangesloten bij de KNLTB. Voor verdere informatie: www.knltb.nl