Het TopPlusFun Toernooi

TPF affiche2018 A4Een fenomeen binnen tennissend Apeldoorn

Het TopPlusFun Toernooi is een initiatief uit 2004 van enkele Apeldoornse tennissers die als idee hadden om een weekend tennistoernooi te organiseren met goede spelers (topspelers) en ‘plezier’ tennisspelers (Plus- en Fun-spelers), met veel gezelligheid in een ongedwongen sfeer.

Vanaf 2005 is besloten om de opbrengsten van het toernooi aan een goed doel te schenken.
Een aantal bedrijven, met name uit de directe omgeving van Apeldoorn, werd bereid gevonden dit unieke toernooi te sponsoren.

Dit concept van mooi tennis met veel gezelligheid en een hoge opbrengst voor het goede doel werd zo’n succes, dat het een jaarlijks terugkerend evenement is geworden. Elk jaar worden er drie dagen “Rock ’n Roll tennis” op de banen van Altv Quick in Apeldoorn gespeeld.

Dit jaar 2018 wordt er gespeeld voor het goede doel: Stichting De Upside Down.

In principe is TopPlusFun een invitatietoernooi, maar iedereen die graag mee wil doen en een positieve bijdrage voor het goede doel wil leveren, kan zich inschrijven. Deelname wordt bepaald op basis van eerdere deelname in het verleden, aangevuld met nieuwe inschrijvingen.

Het TopPlusFun Toernooi is dit jaar van vrijdag 28, 29 en 30 september 2018.

Privacy Policy ALTV Quick

ALTV Quick in Apeldoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In een Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Een uitgebreide (volledige) versie van deze Privacy Policy vindt u op onze website, die u eventueel ook als PDF kunt downloaden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ALTV Quick houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ALTV Quick zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via

Agenda 2018 (onder voorbehoud)

17
nov
Tijd: 09:00

05
jan
Clubhuis ALTV Quick
Tijd: 16:00

17
jan
Clubhuis ALTV Quick
Tijd: 20:00