Bardienst algemeen

Verplichte bardienst voor elk Quicklid

Omdat Quick een club is die draait door en voor de leden en wij samenhorigheid en gezelligheid hoog in het vaandel hebben staan, bent ook u als lid van Quick verplicht om 3 bardienstpunten per jaar te behalen. Het geopend zijn van het clubhuis bevordert het sociaal aspect op ons tennispark. Vandaar dat iedereen - ongeacht het aantal aanwezige tennissers/toeschouwers - ook daadwerkelijk in het clubhuis de bardienst verricht. Een bijkomend voordeel is, dat zo snel en makkelijk kennis gemaakt kan worden met mede Quickleden. De normale sluitingstijd is 24.00 uur. Bij bijzondere tennisactiviteiten (competitie/toernooien e.d.) is bij uitloop de wettelijk vastgestelde sluitingstijd 45 minuten na afloop van de laatste partij, doch uiterlijk 01.00 uur. Een ieder wordt verzocht goed nota te nemen van de aanwijzingen van de clubhuiscommissie inzake het gebruik van de apparatuur, de te verrichten werkzaamheden, het opmaken van de kassa en het afsluiten van het clubhuis.

Tijden bardiensten (alle dagen):

 • Ochtenddienst 09.00 - 12:00 uur 1 punt
 • Middagdienst 14:00 - 17:00 uur 1 punt
 • Avonddienst 19:00 - 23:30 uur 2 punten

Tijdens toernooien / competitie / evenementen gelden andere tijden:

 • Weekenddag/Ochtend 09.00 - 13:30 uur 2 punten
 • Weekenddag/Middag 13.30 - 18:00 uur 2 punten

Boete voor niet vervullen van bardiensten

Op het niet verrichten van bardienst staat een boete van € 40,00. Deze zal jaarlijks met terugwerkende kracht automatisch bij de contributie van het daarop volgende jaar worden geïncasseerd. Let wel: onze doelstelling is niet de incasso van deze gelden maar het voorkomen dat andere leden voor een gesloten clubhuis staan en zo gedupeerd worden.

Instructie bardienst

Tijdens de Quick pasjesavonden wordt ook instructie m.b.t. bardienst gegeven.

Inplannen van een bardienst

Zie voor de gebruiksaanwijzing FAQ bardiensten op de website onder het menu "bardiensten".

Aanvragen nieuw wachtwoord bardienstensysteem

 • Ga naar https://mijn.knltb.club/clubs
 • Zoek de naam van de club: het woord "Quick" invullen is voldoende
 • Druk op het logo van A.L.T.V. Quick
 • Kies voor de optie "wachtwoord vergeten"
 • Vul het bondsnummer in en druk op "stuur mij een nieuwe code"
 • Vervolgens ontvangt u direct een e-mail bericht met uw (nieuwe) wachtwoord.
 • Let op: Als u geen e-mail ontvangt, is er wellicht een verkeerd e-mailadres bij de ledenadministratie bekend. Neem dan s.v.p. contact op met de ledenadministratie via
 • Na aanpassing van het juiste emailadres, kunt alsnog een nieuwe inlogcode aanvragen en de bardienst inplannen.

Toegang tot het clubhuis

De toegang tot het clubhuis voor de bardienst wordt geregeld door een computer in combinatie met de persoonlijke tennispasjes. Het persoonlijke tennispasje geeft altijd toegang tot de kleedruimten en toiletten, door het pasje door de pasjeslezer naast de buitendeur te halen. Van diegene die bardienst heeft, wordt het persoonlijke tennispasje geautoriseerd, zodat het pasje alleen op de dag van de bardienst ook toegang geeft (via de haldeur) tot het clubhuis. De haldeur wordt geopend door het persoonlijke pasje door de tweede pasjeslezer/scanner (naast de haldeur) te halen. Ook als de deuren open zijn, dient het pasje door de scanner gehaald te worden, omdat op deze manier geregistreerd wordt, dat de bardienst aanwezig is geweest. Dit is heel belangrijk omdat u hiermee voorkomt, dat de penningmeester de "bardienstboete" van € 40,00 (onterecht) in rekening brengt! Daarom is het zo belangrijk dat bij het ruilen van een bardienst u ook uw pasje ruilt, zodat de vervangende bardienst het clubhuis in kan. Zijn/haar eigen pasje geeft dan immers geen toegang tot het clubhuis! Kortom: zonder persoonlijk tennispasje is toegang tot het clubhuis om bardienst te draaien niet mogelijk!

Taken van de bardienst zijn o.a.

Werkzaamheden:
1. De voorraad in de koelkasten controleren en zo nodig aanvullen vanuit de voorraden uit het voorraadhok. Koude flesjes vooraan en lauwe flesjes achteraan. Lege glazen flesjes in de opslagkrat zetten.
2. Lege (fris- en bier-) glazen schoonspoelen in de spoelbak. Borstels gebruiken. Geen chocomel, tomatensap glazen in het spoelwater schoonspoelen.
3. Regelmatig met een glas water de lekbak van de tap doorspoelen en schoonmaken.
4. Regelmatig de werkbladen van de bar afnemen.
5. Koffiekopjes en theeglazen in de vaatwasser schoonmaken. Graag aandacht aan de resten van lippenstift en chocola op glazen, kopjes en mokken.
6. Zo nodig bierfust of koolzuurfles wisselen (liggen instructies voor achter de bar).
7. Tafels ontruimen en nat afnemen.
8. Bij sluiten lekbak bier tappen, spoelbakken en borstels reinigen met schoon warm water.
9. Bij afsluiten papiergeld uit de kassa halen, tellen en formulier invullen. Avonddienst envelop met geld en het geldtelformulier in de kluis (hangt in voorraadhok) doen.
10. Terrastafels en stoelen zo nodig afnemen en op de plaats zetten. Vergeten ledenpasjes uit afhangbord halen en in de bak naast de terrasdeur doen.

Afrekenen:
1. Iedere bestelling moet contant (bij voorkeur gepast) of per pin betaald worden.
2. Probeer geen groot geld (> € 20,-) te accepteren. Het wisselgeld is meestal te beperkt.
3. Tijdens het vervullen van de bardienst mag per dienst maximaal 1 gratis consumptie per uur worden genuttigd.