Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Indien u reeds eerder of nog steeds spelend lid was/bent van een bij de KNLTB aangesloten vereniging, dan dient u hieronder uw bondsnummer vermelden; dit nummer staat ook op uw tennispas
Ongeldige invoer

Bent u al eerder lid geweest van de KNLTB? Wat was uw speelsterkte?
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Privé-Machtiging tot automatische incasso van de contributie Door inzending van dit inschrijfformulier machtigt u de Penningmeester van ALTV Quick jaarlijks de verschuldigde contributie, in de maand maart, van uw Bankrekening af te schrijven.
Ongeldige invoer

b.v. NL95 INGB 0000 0000 00

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Het lidmaatschap eindigt volgens art. 6 van de statuten door opzegging (via e-mail of reguliere post) aan het adres van de ledenadministratie uiterlijk per 1 december van het lopende jaar.
Bij het formulier dient tevens een recente foto in hoge resolutie (JPEG) meegestuurd te worden. UW VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP WORDT SLECHTS BEHANDELD ALS EEN RECENTE FOTO WORDT AANGELEVERD !
Ongeldige invoer

Antispam
Ongeldige invoer

U bent geen robot