Voorletters(*)
Ongeldige invoer

Voornaam(*)
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

Man/Vrouw(*)
Ongeldige invoer

Adres en huisnummer(*)
Ongeldige invoer

Postcode en woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Geboortedatum(*)
Ongeldige invoer

Vast telefoonnummer
Ongeldige invoer

Mobiel telefoonnummer
Ongeldige invoer

E-mail(*)
Ongeldige invoer

E-mail nogmaals invullen(*)
Ongeldige invoer

Indien u reeds eerder of nog steeds spelend lid was/bent van een bij de KNLTB aangesloten vereniging, dan dient u hieronder uw bondsnummer vermelden; dit nummer staat ook op uw tennispas
Bondsnummer
Ongeldige invoer

Bent u al eerder lid geweest van de KNLTB? Wat was uw speelsterkte?
Singel
Ongeldige invoer

Dubbel
Ongeldige invoer

Van welke tennisvereniging was uw lid?
Ongeldige invoer

Wilt u competitie gaan spelen?
Ongeldige invoer

Ik heb een eigen bedrijf
Ongeldige invoer

Zo ja, ik betaal contributie
Ongeldige invoer

Privé-Machtiging tot automatische incasso van de contributie Door inzending van dit inschrijfformulier machtigt u de Penningmeester van ALTV Quick jaarlijks de verschuldigde contributie, in de maand maart, van uw Bankrekening af te schrijven.
IBAN rekeningnummer (18 tekens totaal)(*)
Ongeldige invoer

b.v. NL95 INGB 0000 0000 00

Op naam van(*)
Ongeldige invoer

Ik ga akkoord met machtiging(*)
Ongeldige invoer

Het lidmaatschap eindigt volgens art. 6 van de statuten door opzegging (via e-mail of reguliere post) aan het adres van de ledenadministratie uiterlijk per 1 december van het lopende jaar.
Bij het formulier dient tevens een recente foto in hoge resolutie (JPEG) meegestuurd te worden. UW VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP WORDT SLECHTS BEHANDELD ALS EEN RECENTE FOTO WORDT AANGELEVERD !
Upload hier uw pasfoto(*)
Ongeldige invoer