Ledenadministratie

Algemeen                    

De werkzaamheden van de ledenadministratie zijn onder meer: administratieve verwerking van aanmelding nieuwe leden en afmelden van leden bij de KNLTB die lidmaatschap hebben opgezegd, verzorgen en uitreiken van de pasjes, het aanmaken van adresetiketten voor de Bazuin en mailings, en het actueel houden van de gegevens van het ledenbestand. Van groot belang hiervoor is het tijdig doorgeven van veranderingen van de adres-, telefoon- en emailgegevens en het van tijd tot tijd inleveren van een recente (pas)foto.

* Nieuwe leden en opzeggingen
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven d.m.v. het digitale formulier elders op deze website. Nieuwe leden, vanaf 11 jaar, dienen éénmalig een inschrijfgeld van € 25,= te voldoen. Ook dient een incassomachtiging afgegeven te worden via het digitale inschrijfformulier.

Opzeggingen dienen schriftelijk vóór 1 december van een kalenderjaar bij de ledenadministratie te worden aangegeven.

* Doorgeven adreswijzigingen
Adreswijzigingen en wijzigingen van emailadressen en telefoonnummers, dienen aan de ledenadministratie te worden doorgegeven: .

* Contributiebetaling
In maart vindt de automatische incasso plaats. U ontvangt een mail van KNLTB.collect met daarin de factuur voor het betalen van de contributie. In de mail is een link opgenomen naar de website van KNLTB.collect waarin u kunt aangeven of u met Ideal of d.m.v. automatische incasso wilt betalen.

* Uitreiking van de KNLTB Contributiepasjes
Voorheen was het gebruikelijk dat elk jaar in maart de nieuwe KNLTB-passen voor het betreffende seizoen in het clubhuis opgehaald konden worden, maar dat is niet meer het geval.  Vanaf 2019 zijn KNLTB-passen twee jaar geldig en dus zullen de pasjesavonden in vervolg één keer per twee jaar plaatsvinden. De eerstvolgende pasjesavond zal derhalve pas weer in maart 2021 georganiseerd worden. De data hiervoor zullen t.z.t. via een nieuwsbrief en de website worden gecommuniceerd.

Nieuwe leden zullen hun pasje (binnen twee weken) via de ledenadministratie per post toegestuurd krijgen.

* Wanneer KNLTB pasjes niet tijdens pasjesavonden worden opgehaald
Pasjes die tijdens de tweejaarlijkse pasjesavonden niet vóór 15 april uit het clubhuis zijn opgehaald, zullen aan de betreffende leden worden toegezonden. Hiervoor zal € 5,- administratiekosten (porto, envelop) in rekening worden gebracht. Deze kosten worden via automatische incasso geïncasseerd.

* Meldplicht bij verlies/diefstal KNLTB-ledenpasje
Bij verlies van de tennispas dient u direct met Ledenadministratie en de Bardienstcommissie, contact op te nemen. Immers, de pas is uw bewijs van lidmaatschap en uw toegangssleutel, te gebruiken bij het afschrijven en voor competitie en toernooien.

Ledenadministratie:

Daniëlle van Triest
P/a Bas Backerlaan 7
7316 DX  APELDOORN
Telefoon 06-51665611

E-mail: