Redactie-cie

Redactie Commissie: website www.altv-quick.nl
Om informatie te verschaffen aan de leden van de vereniging wordt de website steeds belangrijker.  Naast algemene informatie over de vereniging wordt er ook regelmatig nieuws weergegeven.

Quick op Facebook:
Om leden snel informatie te verschaffen wordt social media steeds belangrijker. Daarom kan iedereen die dat leuk vindt ons volgen op facebook. We like!!

Redactie Commissie Quick Bazuin
De Quick Bazuin, het doorgeefluik van alles wat onze vereniging aangaat, verschijnt 5x per jaar, met als speciaal nummer in maart de Bewaarbazuin, waarin o.a. de agenda van het komende seizoen en de complete ledenlijst zijn opgenomen. Het blad is van en voor alle leden: een kopij-bus hangt in het clubhuis! Of stuur uw bijdrage naar:

De Quick Bazuin verschijnt vijf keer per jaar en is de informatiebron van alles wat onze vereniging aangaat.

Bezorgklachten kunt u sturen naar bezorgcoödinator Henny van de Kraats:

De redactie bestaat uit:

  • Adry ter Hoeven
  • Eric Paap
  • Ron van de Krol (communicatie-co√∂rdinator)

E-mail redactie: