Bestuur ALTV Quick

Het bestuur komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. Op de jaarvergadering in november/december wordt verantwoording over het afgelopen seizoen afgelegd en tevens het beleid voor het komend seizoen aan de leden voorgelegd. Taakverdeling binnen het bestuur, mede in relatie met de werkzaamheden van de commissies:


Daniƫl Reezigt, (Voorzitter, technische zaken)
Oebele Korvemaker, (Penningmeester)
Ron van de Krol, (Secretaris)
Marjolijn Pronk (Jeugdzaken)

De vele activiteiten die binnen onze vereniging plaatsvinden, worden gerealiseerd dankzij de inzet van de leden van de diverse commissies.

 bestuur2017