Wedstrijdbepalingen AACC toernooi (concept)

1. Het toernooi vindt plaats volgens het Wedstrijd- en Toernooi Reglement (WTR) met goedkeuring van de KNLTB onder nummer: ?
2. Aanvang toernooi maandag ?.
3. Er worden maximaal 140 partijen gespeeld op gravelbanen.
4. U kunt inschrijven in de categorieën 3 t/m 7 en in de rubrieken 40+ HD, DD, GD.
5. U kunt inschrijven voor maximaal twee categorieën.
6. Wijze van inschrijven: via deze kaart en/of digitaal via www. toernooi.nl >
7. Bij digitale inschrijving wordt aangenomen, dat speler akkoord gaat met de wedstrijdbepalingen.
8. Het is niet toegestaan in te schrijven voor twee toernooien waarvan de speeldata elkaar (gedeeltelijk) overlappen, data van het voorweekend niet meegerekend.
9. Voor een dubbel moeten beide spelers inschrijven en hebben samen niet meer dan 2 verhinderingen.
10. Te veel verhinderingen kan uitsluiting tot gevolg hebben.
11. Bij onvoldoende inschrijvingen ofwel overschrijding van het aantal partijen worden diegenen die hebben ingeschreven uiterlijk 3 augustus 2009 hiervan telefonisch in kennis gesteld.
12. Er wordt gespeeld in poules, waarbij de bovenste twee overgaan naar een afvalschema. En er wordt gespeeld om twee gewonnen sets met tiebreak. een eventuele derde set wordt gespeeld als een supertiebreak
13. Bij slechte weersomstandigheden kan in overleg met de BGD besloten worden korte sets te spelen, of de partij in de hal af te spelen (binnenschoenen), of op een ander baanvlak. (kunstgras)
14. U dient op werkdagen vanaf 17.30 uur en in het finaleweekend vanaf 9.00 uur beschikbaar te zijn.
15. De laatste ronde is gepland om 21.30 uur. Na 22.00 uur kan men niet verplicht worden een nieuwe partij te beginnen of een afgebroken partij af te spelen. De laatste partijen op de finaledag beginnen uiterlijk om 15.00 uur.
16. Voor de eerste partij wordt u telefonisch of per e-mail benaderd.
17. U dient zich 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding te melden.
18. Op de eerste speeldag overlegt u uw ledenpas en voldoet u uw inschrijfgeld. Inschrijfgeld dubbelspel bedraagt € ? per persoon.
19. Bent u ingeloot, dan moet u uw inschrijfgeld voldoen, ongeacht al of niet deelname.
20. Bij te laat komen volgt voor dat onderdeel reglementair een walk over, ter beoordeling van de WL.
21. Bij inschrijving voor meer rubrieken kunt u verplicht worden meer partijen op een dag te spelen.
22. Bij minder dan drie inschrijvingen vervalt deze rubriek of wordt samengevoegd.
23. Bij minder dan zes inschrijvingen in een schema: Alleen een 1e prijs. In poule van vijf ook een 2e prijs.
24. Administratieve overtredingen: inschrijven voor twee toernooien, (ontijdig) terugtrekken, niet verschijnen / niet afspelen van wedstrijd worden i.o.m. BGD en WL bij de KNLTB gerapporteerd.
25. Tenniskleding is verplicht volgens de normen van de KNLTB.
26. In gevallen, waarin deze bepalingen en het WTR niet voorzien, beslist de wedstrijdleider.
27. Wedstrijdleiding: Gerard Koopman en Duurt van Dingen.
Bondsgedelegeerde: ?
Tennispark: A.L.T.V. Quick
Adres: Peinboomlaan, Apeldoorn, tel. nr. 055-3552559
Aantal banen: 5 gravelbanen
Merk ballen: ? (Geel)