Overlijden Maurice Weber

Diep geschokt en met grote droefenis hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van ons verenigingslid en oud-bestuurslid Maurice Weber.

Wij herinneren hem in zijn grote passie en inzet voor de tennissport en zijn gedreven initiatieven zoals het jaarlijkse TopPlusFun toernooi waarvan de baten ten goede komen aan verschillende goede doelen.

Wij wensen Lieke, de kinderen en verdere familie heel veel sterkte met dit verlies.

Het bestuur