Voorletters(*)
Ongeldige invoer

Voornaam(*)
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

Jongen/meisje(*)
Ongeldige invoer

Adres en huisnummer(*)
Ongeldige invoer

Postcode en woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Geboortedatum(*)
Ongeldige invoer

Vast telefoonnummer
Ongeldige invoer

Mobiel telefoonnummer jeugdlid
Ongeldige invoer

06-00000000

E-mail jeugdlid(*)
Ongeldige invoer

E-mail nogmaals invullen(*)
Ongeldige invoer

Mobiel telefoonnummer ouder/verzorgende 1
Ongeldige invoer

Mobiel telefoonnummer ouder/verzorgende 2
Ongeldige invoer

Indien je reeds eerder of nog steeds spelend lid was/bent van een bij de KNLTB aangesloten vereniging, dan dien je hieronder je bondsnummer vermelden; dit nummer staat ook op je tennispas
Bondsnummer
Ongeldige invoer

Van welke tennisvereniging was/ben je lid?
Ongeldige invoer

Kledingmaat jeugdlid
Ongeldige invoer

Machtiging tot automatische incasso van de contributie Door inzending van dit inschrijfformulier machtig je de Penningmeester van ALTV Quick jaarlijks de verschuldigde contributie, in de maand maart, van een Bankrekening af te schrijven.
IBAN rekeningnummer (18 tekens)(*)
Ongeldige invoer

b.v. NL95 INGB 0000 0000 00

Op naam van(*)
Ongeldige invoer

Ik ga akkoord met machtiging(*)
Ongeldige invoer

Het lidmaatschap eindigt volgens art. 6 van de statuten door opzegging (via e-mail of reguliere post) aan het adres van de ledenadministratie uiterlijk per 1 december van het lopende jaar.
Bij het formulier dient tevens een recente foto in hoge resolutie (JPEG) meegestuurd te worden. UW VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP WORDT SLECHTS BEHANDELD ALS EEN RECENTE FOTO WORDT AANGELEVERD !
Upload hier je pasfoto(*)
Ongeldige invoer