Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

06-00000000

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Indien je reeds eerder of nog steeds spelend lid was/bent van een bij de KNLTB aangesloten vereniging, dan dien je hieronder je bondsnummer vermelden; dit nummer staat ook op je tennispas
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Machtiging tot automatische incasso van de contributie Door inzending van dit inschrijfformulier machtig je de Penningmeester van ALTV Quick jaarlijks de verschuldigde contributie, in de maand maart, van een Bankrekening af te schrijven.
Ongeldige invoer

b.v. NL95 INGB 0000 0000 00

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Het lidmaatschap eindigt volgens art. 6 van de statuten door opzegging (via e-mail of reguliere post) aan het adres van de ledenadministratie uiterlijk per 1 december van het lopende jaar.
Bij het formulier dient tevens een recente foto in hoge resolutie (JPEG) meegestuurd te worden. UW VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP WORDT SLECHTS BEHANDELD ALS EEN RECENTE FOTO WORDT AANGELEVERD !
Ongeldige invoer

Antispam
Ongeldige invoer

U bent geen robot!