Clubhuis-cie

Ook deze commissie verricht vele werkzaamheden Vaak op de achtergrond, maar van groot belang voor allerlei zaken in en rond het clubhuis en ten dienst van de leden: inkopen, op peil houden van de voorraad, financiën, zorg voor ’iets extra’s’ tijdens competitie en toernooien, regeling bardienst, toezicht op het clubhuis en kleedkamers/douches, verantwoording verkoop, klein onderhoud enz. enz...

De commissie bestaat uit:

Oebele Korvemaker, Ton ter Hoeven (kas) en Jan Ronner (kas/reserve)