Spelen

Elders op de website treft u de baanindeling aan. Het lijkt ingewikkeld en dat is het ook! Maar bij nadere bestudering wordt duidelijk dat er voldoende en diverse speelmogelijkheden zijn. Deze baanindeling houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de leden.

Competitie
Competitieverplichtingen en toernooien doorbreken de baanindeling. Tijdens de competitie zijn echter op zaterdag (vanaf 19.00 uur) en op zondag (vanaf 17.00 uur) de banen voor een ieder weer beschikbaar. Voor de competitie spelende teams worden competitie-mappen samengesteld waarin alle benodigde informatie zoals speeldata, gegevens van de tegenstanders en de Quick competitie regels worden vermeld. Een onderwerp uit de competitie regels die voornamelijk voor de ouders van jeugdspelers geldt en waar wij ons bij Quick gelukkig goed aan houden, is het volgende: de spelers bepalen onderling het spel, de punten en dus het resultaat van de wedstrijd.
Ouders dienen zich te onthouden van commentaar en mocht dit onverhoopt toch misgaan, dan kan het bestuur de desbetreffende ouder hierop aanspreken. Quick staat voor tennisplezier en respect voor elkaar.

Toernooien
Eind maart vindt het Openings/Kennismakingstoernooi (Loorand Carros) plaats en ook in juli, augustus en september worden open toernooien georganiseerd: het Brugwachter Toernooi, het AACC Accountancy Toernooi en het TopPlusFun Toernooi. De toernooidata zijn te lezen in de agenda en de inschrijfformulieren zijn te vinden in de komende Quickbazuins, het clubhuis en op de website van Quick en op www.toernooi.nl.

Tossen
Het toss-systeem maakt het mogelijk te kunnen spelen zonder te hebben afgesproken. Opzet is dat op de hele en halve uren iedereen van de baan komt, er gesleepd wordt, de rackets bij elkaar worden gedaan - zij die niet speelden hebben voorrang - en zo telkens in andere samenstelling wordt gespeeld.

Afhangen
Dit gaat via het afhangbord met behulp van uw eigen ledenpas. U geeft op de klok van het afhangbordje de tijd aan waarop u de betreffende baan op gaat; (dit kan op ieder tijdstip zijn). Enkelspel mag na 30 minuten worden afgehangen, dubbels na 45 minuten. Is het erg druk, dan wordt u verzocht alleen te dubbelen. Is het echter niet druk, dan kunt u rustig doorspelen, tot u wordt afgehangen. Probeer altijd diegenen die het langst hebben gespeeld, het eerst af te hangen (en enkelspel eerder afhangen dan dubbelspel). Afhangen kan alleen gedaan worden door leden die aanwezig zijn, dus niet afhangen, weer vertrekken en vervolgens een uur later weer verschijnen!

Op velerlei verzoek wordt de mogelijkheid geboden ook tijdens de traditionele toss-uren af te hangen en te spelen met een partner naar eigen keuze. Daarvoor zijn op woensdag- en vrijdagochtend de banen 3 en 4 aangewezen. Op maandag, dinsdag en donderdag is baan 4 hiervoor beschikbaar. Indien er niet volgens het afhangsysteem wordt gespeeld kunnen de tossers vanzelfsprekend ook gebruik maken van deze baan. Indien er echter leden komen die niet mee willen tossen, maar willen spelen met een partner naar eigen keuze, dienen de tossers bij het eerstvolgende wisselen van de toss-teams de baan weer te verlaten ten behoeve van de afhangers. Er zijn wellicht in de loop van de jaren ingesleten voorkeuren voor speelmoment en banen ontstaan. Graag wijst het bestuur allen erop dat hier geen rechten aan ontleend kunnen worden en dus te allen tijde de gewone toss en afhangregels gelden.

Overige mogelijkheden
Op zondag biedt het baanschema de gehele dag de mogelijkheid voor senioren en junioren op alle banen te spelen. Maandagavond is het herenavond en dinsdagavond damesavond, vanaf 20.00 uur. Op deze twee avonden kunnen tussen 18.00 uur en 20.00 uur zowel senioren als junioren afschrijven op alle banen; een extra gelegenheid voor ouders om met kinderen te spelen.

Introduceren
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een niet-lid te introduceren. Deze voorwaarden zijn:
- alleen spelen met een introducé op (zeer) stille tijden
- maximaal drie maal in een seizoen
- leden van de vereniging hebben altijd voorrang.