Schildersbedrijf Steven Jansen ontzorgt de klant

stevenjansenSteven Jansen BV werd in 1980 opgericht door Stef en Leny Jansen. Onder hun bezielende leiding heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een multifunctioneel onderhoudsbedrijf, waarvan de zonen Steven en Richard sinds 2010 het gezicht bepalen. In het bedrijf werken ca. 40 gecertificeerde vakspecialisten. Alle werkzaamheden worden verzorgd vanuit één locatie aan de Jachtlaan in Apeldoorn, waar het kantoor, de werkplaats en het magazijn te vinden zijn. Daardoor is het bedrijf in staat om via één loket de coördinatie van alle disciplines te regelen, waardoor slagvaardigheid en kwaliteit altijd gewaarborgd zijn! Steven Jansen BV is al met al een dynamisch en modern familiebedrijf, dat ambachtelijkheid en warme klantcontacten koppelt aan nieuwe inzichten en werkwijzen.

Kenmerkend voor ‘De Methode Steven Jansen’ is de integrale aanpak van onderhoudswerkzaamheden. Zo kan het voorkomen dat u de schilder, de timmerman en de glaszetter - allen in het vertrouwde tenue van Steven Jansen BV- tegelijkertijd op één locatie aan het werk ziet! Het bedrijf gaat daarbij voor het Totaal Concept, een proces waarbij deelnemende partijen, de aard van werkzaamheden, tijdsplanning, gewenste resultaten en randvoorwaarden van A tot Z omschreven zijn. Het primaire doel is om klantgerichtheid te behouden en te verbeteren, door het creëren van transparantie en het realiseren van een solide brug tussen wenselijk en haalbaar.
Om de wensen van huidige en toekomstige klanten naar volle tevredenheid in te willigen, streeft Steven Jansen BV voortdurend naar aanscherping van een vraaggericht aanbod van diensten. De voortvarende wijze waarop het bedrijf deze missie vervult, is vaak onderscheidend in vergelijking met de concurrent.
Tot de klantenkring behoren bedrijven en instellingen uit allerlei sectoren, uiteenlopend van woningbouwverenigingen, pensioenfondsen, overheidsinstanties tot zorginstellingen. Maar ook de particuliere markt behoort al jaren tot een van de vaste peilers van het bedrijf.

Krachtenbundeling leidt tot tevredenheid
Steven Jansen jr.: “Van meet af aan nemen wij, als aanbieder van totaalonderhoud, de zorg van de klanten uit handen. Wij geven deskundig, betrouwbaar en gedegen advies over kleurstellingen en te gebruiken verfsoorten voor zowel binnen– als buitenschilderwerk met als doel de woning of pand er pico bello uit te laten zien. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan het interieur door samen met de klant te kijken naar een perfecte afstemming van het schilderwerk in relatie tot behang, meubilair en stoffering. Daarvoor werken wij ook nauw samen met partners. Deze krachtenbundeling, waarbij ons bedrijf de coördinatie houdt, levert voor de klant aanzienlijke efficiency- en kostenbesparingen op. Het doet ons iedere keer weer plezier een tevreden klant de hand te kunnen schudden!”

Verlenging levensduur pand
Richard: “Ons werk stopt niet bij één enkele onderhoudsbeurt. Iedereen weet dat als men het schilderwerk niet bijhoudt, dit leidt tot verval en beperktere levensduur van het pand. Dit kan men ondervangen door het afsluiten van een onderhoudsabonnement. Hierdoor komt men niet voor verrassingen te staan en weet de klant waar hij jaarlijks aan toe is. Binnen zo’n onderhoudsabonnement zijn, naast schilderwerk, diverse andere opties mogelijk zoals houtrotreparatie en beglazingstechniek. Het spreekt voor zich dat alle werkzaamheden uitgevoerd worden met de beste materialen en door vakmensen met liefde voor hun vak. Wij zijn dan ook bijzonder trots op onze medewerkers!”

Meer tijd om te golfen in Hoog Soeren
Alhoewel Stef en Leny nog nauw betrokken zijn bij het familiebedrijf, hebben zij de teugels wat kunnen laten vieren, wetende dat beide zoons op uitstekende en enthousiaste wijze het bedrijf vertegenwoordigen. Ze nemen nu dan ook wat meer tijd voorzichzelf en zijn dan ook minimaal 1x per week op de golfbaan in Hoog Soeren om het golfspel te beoefenen zowel samen als alleen. Hiervoor hebben ze samen vele uren bij Quick op de tennisbaan doorgebracht. Tijdens de zomeravondcompetitie, maar ook tijdens echtparentoernooien of dames- en herenavonden.