Privacy Policy ALTV Quick

ALTV Quick in Apeldoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In een Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Een uitgebreide (volledige) versie van deze Privacy Policy vindt u op onze website, die u eventueel ook als PDF kunt downloaden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ALTV Quick houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ALTV Quick zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via

Agenda 2018 (onder voorbehoud)

30
juli
Tijd: 18:00
Opgave via toernooi.nl

15
sept
ALTV Quick
Tijd: 00:00

17
nov
Tijd: 00:00
Kom gezellig helpen! 10.00 - ?

17
nov
Tijd: 09:00

05
jan
Clubhuis ALTV Quick
Tijd: 16:00

17
jan
Clubhuis ALTV Quick
Tijd: 20:00